Wednesday, 5 October 2011

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Maa ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Kar Sumiran,Le Mata Ko Pukaar,
Maa Ke - Chit Charnon Me Laga Janm Le Sudhaar,
Chaaron Dishaa Ki Tu Hai Paalak - Maa Karegi Meri Jag Se Uddhaar,
Bin Daya Bhaav Maa,Kaise Teri Kab Hogi Maa Meri Beda Paar,
De "Sadah" Ko Aashivaad Maa Man Me Rahe Sadah Tere Vichaar.

~ ~ Sadah Bahar ~ ~ 

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...